Què és Creative Commons?

Creative Commons és una corporació sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu d'oferir un tipus de llicències a aquelles persones que no volen tenir tots els drets sobre les seves obres com els ofereix la llei de la propietat intel·lectual. Creiem que hi ha una demanda no satisfeta de sistemes per fer saber d'una manera clara al món que hi ha "Alguns drets reservats" o fins i tot "Cap dret reservat" sobre les obres d'aquestes persones. Per qualsevol motiu, molts usuaris volen compartir la seva obra i la possibilitat de reutilitzar modificar i distribuir amb altres usuaris. Creative Commons intenta ajudar a la gent a expressar la seva preferència per aquesta forma de compartir material, oferint un paquet de llicències sense càrrec en el seu web.  

Quin problema intenten resoldre les llicències Creative Commons?

Les obres tenen automàticament drets d'autor des del moment que són publicades en un mitjà tangible. En molts països no es requereix identificar el copyright. Molta gent prefereix una alternativa a aquest sistema en el material creat per internet (un espai on és fàcil la comunicació i la col·laboració). En l'actualitat, creiem que no és senzill anunciar a internet que el material està subjecte a una llicència d'alguns drets reservats. Al mateix temps com la notificació és opcional, els usuaris que volen reutilitzar i/o copiar aquest material, no tenen manera de conèixer si l'obra està disponible per aquest ús. Creative Commons espera oferir algunes eines que solucionin aquest problema: un paquet de llicències públiques lliures, senzilles d'utilitzar per a gent no entesa en lleis, però a la vegada prou sofisticades per cobrir les necessitats de totes les aplicacions web.  

Costa diners utilitzar les llicències Creative Commons?

No, són gratuïtes.  

Creative Commons és l'oposat als drets d'autor tradicionals?

No, en absolut. Les nostres llicències us ajuden a cedir alguns drets sobre les obres però amb certes condicions i mantenir-ne d'altres. La justificació de la protecció de la propietat intel·lectual és la promoció del progrés de la ciència i de les arts. Nosaltres també volem promoure la ciència i les arts. Creiem que podem ajudar als creadors a aconseguir la llicència més adequada per a les seves necessitats.  

Si trio la llicència "no comercial", puc guanyar diners de les obres subjecte a una llicència?

Si. L'ús "no comercial" només s'aplica a les persones que utilitzen l'obra, no al realitzador. Quan persones externes utilitzen o copien el teu treball no poden tenir una compensació econòmica si no tenen el teu permís. Un dels nostres principals objectius és animar als creadors a que utilitzin aquests camins nous per a promoure el seu treball. Hem dissenyat la llicència "no comercial" per a que sigui una eina per ajudar a la gent a treure diners del seu treball però permeten una màxima distribució.  

Per què haig de posar una obra subjecte a una llicència Creative Commons o domini públic, si el sistema tradicional dóna major protecció legal?

Ho pots fer per diferents motius. A algunes persones els atrau la noció d'altres construint a partir de la seva obra, o per a la perspectiva de contribuir en la construcció d'uns emprius creatius. Mentre la comunitat de Creative Commons creix, els creadors tenen la satisfacció d'ajudar a desenvolupar noves vies de col·laboració. O pots llicenciar l'obra simplement pel teu propi interès. Un acadèmic potser vol que la seva obra sigui copiada i compartida de manera que les seves idees es propaguin per tot el món. Un nou dissenyador pot voler propiciar la disseminació dels seus dissenys per ajudar-se a aconseguir una reputació. Un músic establert comercialment pot posar algunes de les seves cançons per apropar-se al públic i que a més vulgui les seves cançons totalment protegides. Un activista polític voldrà que el seu missatge arribi a una audiència més amplia possible mitjançant un dret de còpia il·limitat. Les nostres llicències poden ajudar a implementar aquestes estratègies, donant-los sempre el control últim dels vostres drets sobre la vostra obra.
Quimera Records. C/Rubens 6-8. Pol. Ind. Els Pintors. Ripoll 17500. T. 972 71 45 19.